Mô hình thủy văn và ứng dụng GIS điển hình trong quản lý rủi ro ngập lụt

Trong khuôn khổ dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho mạng lưới thoát nước của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Chương trình Thành Phố Tương lai Toàn cầu do Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh tài trợ, ngày 10/9/2020 Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM và Đơn vị tư vấn Mott MacDonald sẽ tổ chức buổi đào tạo kết hợp hội thảo trực tuyến với chủ đề Giới thiệu các mô hình thủy văn và ứng dụng GIS điển hình trong quản lý rủi ro ngập lụt tới các đối tác của Thành phố.

Để phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án, tháng 3 năm 2020 UBND TPHCM đã thành lập Tổ công tác do Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng và các thành viên khác đến từ Sở ban ngành có liên quan, đồng thời chỉ định Trung tâm quản lý Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây Dựng là đơn vị dự kiến thụ hưởng, tiếp nhận kết quả dự án. Với sự hỗ trợ và phối hợp từ Tổ công tác, dự án đang tích cực triển khai nhằm hỗ trợ Thành phố trong việc phát triển hệ thống GIS lõi cho mạng lưới thoát nước kết hợp với thực hiện dự án thí điểm về khảo sát, tích hợp dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo ngập lụt. Dự án cũng hướng tới mục tiêu phát triển dài hạn, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để tích hợp và chia sẻ dữ liệu toàn diện hơn trong tương lai, đồng thời hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ thuật làm việc trong các cơ quan quản lý của thành phố. Thông qua việc phát triển hệ thống GIS này, dự án sẽ đóng góp cụ thể cho việc quản lý tốt hơn hệ thống thoát nước của thành phố và từ đó hạn chế ảnh hưởng của ngập lụt tại các khu vực đô thị. Dự án cũng là một nhiệm vụ được chính thức đề ra trong Đề án đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đã được chính phủ và UBND Thành phố phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp quản và phát triển mở rộng hệ thống trong những năm tới.

Buổi đào tạo kết hợp hội thảo trực tuyến ngày 10/9 này sẽ là sự kiện đầu tiên trong hàng loạt sự kiện trực tuyến tương tự cũng như các buổi đào tạo tập trung do Tổng lãnh sự quán Anh và công ty Mott MacDonald tổ chức trong thời gian tới, với sự tham gia chia sẻ kiến thức đa dạng và kinh nghiệm chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu đến từ Anh và một số quốc gia khác. Các bài trình bày của buổi hội thảo trực tuyến sẽ tập trung vào một số nội dung như Ứng dụng GIS trong quản lý rủi ro ngập lụt và mô hình thủy văn thủy lực; Mô hình quản lý rủi ro ngập lụt thông qua quy hoạch quản lý nước mặt tại Scotland; GIS và Thành phố thông minh trong quản lý tài nguyên nước tại New Zealand; Dự án GIS và việc lồng ghép các vấn đề xã hội.

Một số hình ảnh của từ các hoạt động gần đây của dự án: