Online technical workshop : “GIS for Asset Management

[English below] 

Báo cáo chuyên đề "Ứng dụng của GIS trong quản lý tài sản” vào ngày 05/01/2021

Đăng ký tham gia sự kiện: https://forms.gle/b27rDLLZLWZBewQr8

Trong khuôn khổ Chương trình Thành phố Tương lại toàn cầu thuộc Quỹ Thịnh vượng, Tổng LSQ Anh tại TPHCM tổ chức Báo cáo chuyên đề trực tuyến miễn phí về " Ứng dụng của GIS trong quản lý tài sản” vào ngày 05/01/2021

 Buổi báo cáo này là miễn phí, mở với tất cả mọi người và sẽ được trình bày bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam đã phê chuẩn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Chương trình Thành phố Tương lai Toàn cầu do Vương quốc Anh tài trợ.

 Chương trình Thành phố Tương lai Toàn cầu là một phần của Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh, đang thực hiện 30 dự án tại 19 thành phố ở 10 quốc gia trên thế giới. Sự tham gia của TP HCM vào chương trình là một ví dụ rõ ràng về quan hệ đối tác Anh-Việt hướng tới tương lai thông minh hơn và bền vững hơn.

 

Online technical workshop : “GIS for Asset Management” on 05 January 2021

 Under the UK Prosperity Fund's Global Future Cities Programme (GFCP), British Consulate General HCMC is collaborating with the HCMC Department of Construction and Mott MacDonald to deliver an online technical workshop session on “GIS for Asset Management” on 05 January 2021

 This section is free, open to everyone and will be conducted in both English and Vietnamese.

 On 21 April 2020, the Vietnamese Prime Minister approved Ho Chi Minh City’s participation in the UK-funded Global Future Cities Programme.

 The Global Future Cities Programme is part of the UK’s Prosperity Fund, which is carrying out 30 projects in 19 cities in 10 countries around the world. HCMC’s participation in the programme is a clear example of UK-Vietnam partnership working towards smarter & more sustainable futures.

For registration, visit: https://forms.gle/b27rDLLZLWZBewQr8

 


Partner

Mott MacDonald (MM)

Country

Socialist Republic of Viet Nam

City

Ho Chi Minh City

Themes

Risk & Resilience