UK Introduces to HCM City International Best Practices in Smart Ticketing System

(Vietnamese Text Below)

On July 30 and 31, 2020, in the context of the Global Future City Program, the intervention for Smart Ticketing System for public transport, the British Consulate General in Ho Chi Minh City and the Department of Transportation Ho Chi Minh City successfully co-organized the series of workshop "International best practices in system implementation".

The seminar has received interest to participate in both online and in-person from representatives of Ho Chi Minh City People's Committee, related departments, branches as well as many experts from around the world.

The content the workshop is to fully introduce the smart ticket system, challenges, difficulties and lessons learned from integrators that have implemented the system in the world.

The reports presented here show that the adoption of the smart ticket system has played an important role in the process of urban modernization in the past 20 years, from the cities that adopted it as early as London, Sydney, to new cities that have established this system recently such as Santiago or Sao Paulo. The smart ticket system has played an important role in increasing the rate of use of public transport in urban areas.

Cities that are considering adopting a smart ticket system at the present time will have the advantage of being able to choose the system architecture, contract model, administration and ticket technology.

Many lively and in-depth discussions at the workshop showed the interest of Ho Chi Minh City to build smart transportation, enhance the accessibility of the people of the city to public transport, and enhance management efficiency.

Speaking at the workshop, Mr. Sam Wood, British Deputy Consul General emphasized UK's commitment to cooperation and assistance to Vietnam in addressing urbanization issues including transportation and flood control. He also emphasized that the UK and Vietnam celebrate the 10th anniversary of strategic partnership this year and thank the HCMC People's Committee, the Department of Transport and Communications and believe that with this close cooperation, the two sides will together through this challenging time.

The Global Future Cities Program is part of the UK's Prosperity Fund, which is implementing 30 projects in 19 cities in 10 countries around the world.

On April 21, 2020, the Prime Minister of Vietnam approved Ho Chi Minh City to participate in the UK-Global Global City Program. Ho Chi Minh City's participation in the program is a clear example of the Anglo-Vietnamese partnership towards a smarter and more sustainable future.

ANH QUỐC GIỚI THIỆU CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÁC KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THẺ VÉ THÔNG MINH CHO GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Trong hai  ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2020, trong khuôn khổ chương trình Thành phố tương lai toàn cầu, Hợp phần Dự án Hệ thống Thẻ vé thông minh cho giao thông công cộng, Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM và Sở giao thông vận tải TPHCM đã đồng tổ chức thành công chương trình chuỗi báo cáo chuyên đề “Các kinh nghiệm quốc tế trong triển khai hệ thống”.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm tham gia với cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến của Đại diện UBND TPHCM, các Sở, Ban, Ngành liên quan cũng như đông đảo các chuyên gia trên thế giới.

Những nội dung được trình bày trong chuỗi báo cáo chuyên đề nhằm giới thiệu đầy đủ về hệ thống thẻ vé thông minh, các thách thức, khó khăn và bài học kinh nghiệm từ các doanh nghiệp đã triển khai hệ thống trên thế giới.

Các báo cáo trình bày tại đây cho thấy việc áp dụng hệ thống thẻ vé thông minh đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đô thị trong 20 năm vừa qua, từ những thành phố áp dụng nó từ rất sớm như London, Sydney, tới những thành phố mới thiết lập hệ thống này gần đây như Santiago hay Sao Paulo. Hệ thống thẻ vé thông minh đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao tỉ lệ sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong khu vực đô thị.

Các thành phố đang cân nhắc áp dụng hệ thống thẻ vé thông minh vào thời điểm hiện tại sẽ có được lợi thế trong việc có khả năng lựa chọn các kiến trúc hệ thống, mô hình hợp đồng, quản trị và công nghệ thẻ vé.

Nhiều trao đổi sôi nổi và đi vào chiều sâu tại buổi báo cáo cho thấy sự quan tâm của TPHCM nhằm mục tiêu xây dựng giao thông thông minh, tang cường khả năng tiếp cận của người dân thành phố với giao thông công cộng, tăng cường hiệu quả quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Sam Wood, Phó TLS Anh tại TPHCM nhấn mạnh cam kết của Anh quốc trong việc hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong giải quyết các vấn đề của đô thị hóa bao gồm giao thông và chống ngập. Ông cũng nhấn mạnh việc Anh Quốc và Việt Nam  kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược trong năm nay và cảm ơn UBND TPHCM, Sở giao thông vận tải TPHCM và tin tưởng rằng với sự hợp tác chặt chẽ này, hai bên sẽ cùng nhau vượt qua thời điểm đầy thử thách này.

Chương trình Thành phố Tương lai Toàn cầu là một phần của Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh, đang thực hiện 30 dự án tại 19 thành phố ở 10 quốc gia trên thế giới.

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam đã phê chuẩn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Chương trình Thành phố Tương lai Toàn cầu do Vương quốc Anh tài trợ. Sự tham gia của TP HCM vào chương trình là một ví dụ rõ ràng về quan hệ đối tác Anh-Việt hướng tới tương lai thông minh hơn và bền vững hơn.

Partner

UK Foreign, Commonwealth & Development Office

Country

Socialist Republic of Viet Nam

City

Ho Chi Minh City

Themes

Data-Driven Process and Management

Mobility