Küresel Geleceğin Şehirleri Refah Fonu Programı – Ankara

Küresel Geleceğin Şehirleri Refah Fonu Programı, Türkiye’nin 5,6 milyonun üzerinde nüfusa sahip başkenti Ankara'da iki projeye destek veriyor. Projeler, yerel refah ve yaşam kalitesi artışı için sürdürülebilir ulaşım ve kentsel tasarımı teşvik ederek erişilebilirliği iyileştirmek üzere birbirini tamamlıyor.

İlk proje, bisikleti sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve sağlıklı bir ulaşım şekli olarak tanıtmayı amaçlayan Bisiklet Stratejisi ve Master Planı. Proje, hareketliliğin ve erişilebilirliğin iyileştirilmesine katkı sağlamayı, ayrıca Ankara'da kentsel dokuya hakim olan ve önemli bir sorun olarak görülen araç bağımlılığının azaltılması ile trafik sıkışıklığının ve egzoz emisyonlarının düşürülmesine rehberlik etmeyi hedefliyor. Benimsenen kapsayıcı yaklaşımla bisiklet, kadınların ve diğer dezavantajlı grupların iş, eğitim, sağlık hizmetleri ve rekreasyo alanlarına erişmesine de yardımcı olacak.

Programın Türkiye'deki yüklenici ortağı olan Arup, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde stratejik bir çerçeve ve bisiklet master planı hazırlıyor.

masterplan

Master plan, düşük maliyetli, güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir ulaşım seçeneği sunmak için, toplu taşıma ile entegre şekilde, yerleşim alanlarını büyük sanayi bölgelerine, okullara, üniversitelere ve diğer kamusal alanlara bağlayan bir bisiklet ağı öneriyor. Aynı zamanda, bisikleti herkesin kullanımına sunmaya ve insanların yaşlarına, cinsiyetlerine veya sosyal statülerine bakılmaksızın bisiklet sürmelerini sağlamak için farkındalık yaratarak beceriler geliştirmeye yönelik ilke ve eylemler sunuyor.

Bisiklet master planı, şehre adım adım uygulanabilecek açık bir rehber sağlamak üzere ilgili maliyetlerle birlikte kısa, orta ve uzun vadeli eylemler öneriyor.

Bu proje için hazırlanan iletişim stratejisi, bilinçlendirme kampanyaları ve faaliyetleri için öneriler içeriyor.

İkinci proje olan Sağlıklı Sokaklar ise Ankara'nın yaklaşık 1 milyon nüfuslu merkez ilçesi olan Çankaya'ya odaklanıyor.

Bu proje ile toplu taşıma araçlarına erişimi kolaylaştırmak, hava kirliliğini ve gürültüyü azaltmak amacıyla yürüme ve bisiklete binmeyi teşvik eden katılımcı bir yaklaşım kullanılarak herkes için temiz, güvenli ve sağlıklı kamusal alanlar tasarlaması yönünde Çankaya Belediyesi’ne destek veriliyor. Gelişmiş bir topluluk duygusu ve artan yaya hareketliliğinin küçük işletmelerin gelişmesine yardımcı olması hedefleniyor.

city

 

03

Arup, Çankaya Belediyesi ile birlikte cadde ve kamusal alanların uzun vadeli rehabilitasyonuna rehberlik edecek vizyon ve ilkeleri belirleyen bir Stratejik Plan geliştirdi.

Stratejik plan, hareketlilik, iklim değişikliği, pandemi ve

toparlanmanın gerekliliklerini dikkate alarak yeşil, dayanıklı, yaşanabilir ve canlı bir bölge için 4 hedef, 12 eylem ve 36 alt eylem öneriyor.

Projede, birlikte tasarım ve doğrudan katılım pratiğini örnekleyen interaktif atölyeler aracılığıyla, kullanıcıların çevrelerini algılama ve yorumlamasına dayalı katılımcı bir yaklaşım benimseniyor. Arup, COVID-19 pandemisi nedeniyle, dijital platformlar aracılığıyla çocuklar, vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlar ile yenilikçi çevrimiçi katılım yöntemlerinin kullanımına olanak sağlıyor.

Pandemi öncesinde ve sırasında toplantılar, halk anketleri, yüz yüze görüşmeler ve çevrimiçi çalıştaylar dahil olmak üzere çeşitli paydaş katılım faaliyetleri gerçekleştirildi.

workshopdiagram

 

interview

 

Projelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumunu değerlendirmek için, programın stratejik ortağı UN-Habitat tarafından geliştirilen ve kapsamlarına göre her proje için ayrı ayrı özelleştirilen bir araç kullanılıyor. Yüklenici Ortak ve ilgili belediyenin bir dizi performans göstergesi kullanarak projenin SDG'lere göre ilerlemesini değerlendirdiği aracın dünyada ilk defa kullanıldığı projeler, Ankara’daki projeler oldu. İlk çalışmanın çıktısı olarak her iki proje için ayrı ayrı oluşturulan SKA profilleri aşağıda sunulmuş olup bu çalışma, ilerlemeyi izlemek için uygulama aşaması boyunca düzenli olarak tekrarlanacak. Bu değerlendirme aracı, projelerin SKA’larla uyumunu ortaya koymanın yanı sıra, projedeki kilit paydaşlar arasında düzenli ve açık bir iletişimin yolunu açarak iyileştirme fırsatlarının belirlenmesine yardımcı oluyor.

Ankara Bicycle Strategy and Masterplan WS1 SDG ProfileCankaya

 

sdgs

Partner

UK Foreign, Commonwealth & Development Office

Country

Republic of Turkey

City

Ankara

Themes

Strategy & Planning

Mobility